Nasza organizacja

kierownik_i_sprzedawca

Jednolite zasady organizacji, usystematyzowane procesy.

Nasza sieć jest zarządzana z poziomu centrali firmy. Została podzielona na 10 regionów, nadzorowanych bezpośrednio przez Kierowników Regionalnych.

Kierownicy Regionalni są zarządzani przez Dyrektora Operacyjnego.

Zarządzanie siecią wsparte jest przez nowoczesny system IT 

Nasze Trafiki w większości są otwarte dla Klientów od poniedziałku do niedzieli. Zatrudnieni w nich Pracownicy pracują w równoważnym systemie czasu. Polega on na wydłużeniu czasu pracy jednego dnia do 12 godzin i skrócenia w innym dniu lub odbiorze całego dnia wolnego.

Przestrzegamy przepisów prawa pracy, postępujemy zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W stosunku do naszych Pracowników jesteśmy otwarci na dialog. Ułatwiamy im pracę poprzez wprowadzanie usystematyzowanych procesów.

© Copyright TABAK POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu Pliki cookies