Prywatność

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tabak Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 14 zwana dalej Spółką;

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce możliwy jest pod adresem e-mail: prywatnosc@tabakpolska.com.pl

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapytania na podstawie art. 6 a – tj, zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;

5.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;

6.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji zapytania, maksymalnie przez 2 miesiące, po czym dane zostaną usunięte;

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9.  Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

© Copyright TABAK POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu Pliki cookies