Nasza organizacja

kierownik_i_sprzedawca

Jednolite zasady organizacji, usystematyzowane procesy.

Nasza sieć jest zarządzana z poziomu centrali firmy. Została podzielona na 10 regionów, nadzorowanych bezpośrednio przez Kierowników Regionalnych.

Kierownicy Regionalni są zarządzani przez Dyrektora Operacyjnego.

Zarządzanie siecią wsparte jest przez nowoczesny system IT Microsoft Dynamics Axapta.

Nasze Trafiki w większości są otwarte dla Klientów od poniedziałku do niedzieli. Zatrudnieni w nich Pracownicy pracują w równoważnym systemie czasu. Polega on na wydłużeniu czasu pracy jednego dnia do 12 godzin i skrócenia w innym dniu lub odbiorze całego dnia wolnego.

Przestrzegamy przepisów prawa pracy, postępujemy zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W stosunku do naszych Pracowników jesteśmy otwarci na dialog. Ułatwiamy im pracę poprzez wprowadzanie usystematyzowanych procesów.

© Copyright TABAK POLSKA Wszelkie prawa zastrzeżone Mapa serwisu Pliki cookies